Organizing committee

Albert Shiryaev (chairman), Natalia Beyer, Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin, Tatiana Tolozova, Pavel Yaskov

E-mail

soandos@mi.ras.ru

Phone

+7 495 984-8141 * 3782

Postal address

Conference "Stochastic Optimization and Optimal Stopping"
Steklov Mathematical Institute of RAS
Gubkina St., 8
Moscow 119991
Russian Federation

Conference office

Room 415
Steklov Mathematical Institute of RAS
Gubkina St., 8
Moscow